Przeglądy hydrantów zewnętrznych

strefa blogowa

Przeglądy hydrantów zewnętrznych

Hydranty zewnętrzne zapewniają dostarczenie wody do pojazdów pożarniczych podczas gaszenia pożarów. Dlatego ich występowanie, sprawność techniczna i wydajność są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa. Kontrola takich hydrantów powinna odbywać się raz do roku, a obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na właścicielu sieci wodociągowej lub zarządcy nieruchomości, jeśli znajdują się na terenie prywatnym. Przegląd dużej ilości hydrantów wymaga odpowiedniej logistyki, bogatych w wiedzę techniczną serwisantów i rzetelnego sprzętu.

Na czym polega przegląd hydrantów zewnętrznych

Przeglądy hydrantów rozpoczynają się od oceny prawidłowego oznaczenia ich w terenie. Następnie należy wyeliminować zanieczyszczenia poprzez płukanie stojaka hydrantu. Właściwy przegląd polega na wykonaniu pomiarów ciśnień. Prawidłowo przeprowadzona kontrola kończy się sporządzeniem dokumentacji, wraz ze zdjęciami. W protokole powinny się znaleźć następujące informacje:

  • Symbol hydrantu
  • Umiejscowienie
  • Pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego
  • Wydajność
  • Zalecenia

Raz na pięć lat powinny również zostać przeprowadzone próby ciśnieniowe węży pożarniczych. Pomiar wydajności i ciśnienia dokonuje się na zaworze hydrantu zewnętrznego za pomocą przepływomierza. Hydranty zewnętrzne umieszczane są również w obiektach budowlanych, produkcyjnych i magazynowych, w których wymagana ilość wody w razie gaszenia pożaru przekracza 30dm3/s. 

Lokalizacja hydrantów zewnętrznych

Rozlokowanie hydrantów jest regulowane przepisami prawnymi. Zakładają one, że powinny znajdować się ok. 150 m od ulicy lub drogi, nie utrudniając ruchu komunikacyjnego. W przypadku rozmieszczenia hydrantów poza obszarami miejskimi, odległości między nimi są uzależnione od gęstości zabudowy, zarówno istniejącej, jak i planowanej. Każdy hydrant zewnętrzny jest wyposażony w zasuwę odcinającą, która umożliwi odcięcie go od sieci. Zanim zostanie zamontowany, musi posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *