Pełna księgowość – wybór czy obowiązek

strefa blogowa

Pełna księgowość – wybór czy obowiązek

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, czy firma jest jednoosobowa, czy też zatrudnia kilka lub kilkadziesiąt osób, jest zobowiązana do ewidencji operacji gospodarczych. Wybór tej ewidencji zależy w głównej mierze od typu działalności i jej przychodów. Osoby zakładające swoją firmę z pewnością analizują, w jakim przypadku muszą prowadzić tzw. pełną księgowość, a kiedy mogą skorzystać z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź karty podatkowej. Najczęściej w przypadku firm jednoosobowych pełna księgowość może być zbyt skomplikowana i po prostu niepotrzebna, ale warto wiedzieć, kiedy jest obowiązkowa.

Kto musi korzystać z pełnej księgowości

Z pełnej księgowości może skorzystać każdy przedsiębiorca, jednak podmioty, które muszą ją prowadzić ze względu na przepisy prawne to:

  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółki akcyjne
  • Spółki komandytowe
  • Spółki komandytowo-akcyjne

Jest to rozbudowany system ewidencjonowania, dlatego większość firm decyduje się na zatrudnienie księgowego lub zleca prowadzenie księgowości biurom rachunkowym. Wszystkie zawarte w księgach informacje dają jasny obraz kondycji firmy, jej przychodów, kosztów, czy też wynagrodzenia dla pracowników. Wszelkie operacje najwygodniej przeprowadzać z konta firmowego, a jego wyboru można dokonać poprzez wpisanie w wyszukiwarkę konto firmowe ranking i porównaniu ofert banków.

Jak przejść z księgowości uproszczonej na pełną

W momencie kiedy firma, będąca na uproszczonej księgowości zaczyna przynosić dochody, przekraczające ustawową sumę, trzeba przejść na pełną księgowość. Proces ten należy rozpocząć od zamknięcia księgi przychodów i rozchodów, podsumowania jej oraz przeprowadzenia spisu z natury towarów. Zgłoszenie do urzędu skarbowego powinno nastąpić do 20 dnia następującego po miesiącu osiągnięcia przychodu w nowym roku. Większa dokładność, wynikająca z prowadzenia pełnej księgowości pozwala lepiej zaplanować kolejne inwestycje i mieć lepszą kontrolę nad obrotem pieniędzy w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *