Kiedy należy kalibrować alkomat

strefa blogowa

Kiedy należy kalibrować alkomat

Alkomat to pożyteczne urządzenie, w które warto zaopatrzyć się każdemu kierowcy nie będącemu abstynentem. Dzięki niewielkiej inwestycji, zyskujesz pewność, że wsiadając za kółko nie narażasz na niebezpieczeństwo siebie, współpasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nie narażasz się również na stres w razie kontroli trzeźwości oraz ukaranie, po przekroczeniu dopuszczalnych norm.

Żeby być jednak pewnym wskazań urządzenia, należy o nie zadbać. Niezbędną czynnością, jaką trzeba wykonywać regularnie jest kalibracja alkomatu. Czym jest kalibracja i kiedy należy ją przeprowadzić oraz w jaki sposób? Na te i inne pytania odpowiadamy w tekście poniżej.

Kalibracja alkomatu – dlaczego należy go kalibrować

Obecnie w Polsce za trzeźwego, zdolnego do prowadzenia pojazdu kierowcę uznaje się osobę, u której w wydychanym powietrzu stwierdzono stężenie alkoholu mniejsze niż 0,2 promila (wskazanie 0,2 promila to już stan „po spożyciu alkoholu”, a więc wykroczenie). Każdy kierowca, u którego po badaniu alkomatem stwierdza się powyżej 0,5 promila w wydychanym powietrzu, prowadząc pojazd, popełnia tym samym przestępstwo.

Oczywiste jest więc, że prywatny, komercyjny alkomat musi wskazywać faktyczne wartości bardzo precyzyjnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Będąc miernikiem, urządzenie, musi podlegać okresowej kalibracji (wzorcowaniu). Kalibracja alkomatu to operacja, która polega na ustaleniu wartości generowanych przez przyrząd w stosunku do odpowiadających im wartości wzorca.

Na czym polega kalibracja alkomatu

Kalibracja alkomatu polega na skonfigurowaniu jego oprogramowania w taki sposób, żeby urządzenie wskazywało prawidłowe wartości zawartości alkoholu w pobieranym powietrzu. Warto podkreślić, że kalibrację można przeprowadzić jedynie przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Dlatego chcąc poddać nasz alkomat wzorcowaniu, należy zwrócić się do punktu specjalizującego się w tego rodzaju zadaniach, np. takiego jak sklep Kalibrujemy.pl, który nie tylko oferuje różnego rodzaju alkomaty (np. elektrochemiczne, blokujące zapłon, dowodowe czy półprzewodnikowe), ale zapewnia również ich wzorcowanie oraz adjustację.

Kalibracja alkomatu polega na poddaniu urządzenia testom i wyznaczeniu sprawności alkomatu na dedykowanych symulatorach. Umożliwiają one umożliwiają podanie do urządzenia próbki powietrza o parametrach odpowiadających próbce pobieranej w trakcie wykonywania pomiaru w warunkach rzeczywistych (podobnej przepływności, temperaturze, stężeniu alkoholu). W przypadku różnic, oprogramowanie alkomatu zostaje zresetowane i ustawiane są nominalne wartości początkowe.

Kiedy kalibracja alkomatu jest konieczna

Poza terminami wskazanymi przez producenta danego urządzenia, kalibracja jest niezbędna, jeśli:

wynik badania osoby, która z całą pewnością spożywała alkohol w krótkim czasie przed testem wynosi 0,00‰,wynik badania osoby, która z całą pewnością nie spożywała alkoholu w krótkim czasie przed testem jest inny niż 0,00‰,alkomat po wykonaniu testu nie reaguje,wynik badania osoby, która spożywała alkohol jest niezmienny w każdej z trzech następujących po sobie prób przeprowadzonych w odstępie 15 – 20 min.Kalibrację należy przeprowadzić także wówczas, gdy nie mamy pewności, że alkomat przechowywany był w odpowiednich warunkach oraz kiedy z innych powodów mamy wątpliwości co do prawidłowości jego wskazań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *