Uprawnienia HDS – co to takiego?

strefa blogowa

Uprawnienia HDS – co to takiego?

Osoby związane z pracą kierowców, kurierów oraz innymi gałęziami transportu samochodowego powinni mieć ukończony kurs operatora żurawi przeładunkowych. Potocznie zwany kurs HDS daje możliwość przeprowadzania załadunku i rozładunku pojazdów w sposób legalny potwierdzony uzyskanymi uprawnieniami. Można je uzyskać po spełnieniu kilku warunków i odbyciu odpowiedniego kursu.

Kurs na uprawnienia HDS w Krakowie obejmuje szereg zagadnień dotyczących obsługi żurawi przeładunkowych w tym prac związanych z rozładunkiem i załadunkiem towaru przez operatora. Zajęcia, podobnie jak standardowe szkolenia na prawo jazdy składają się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenie przygotowuje do pracy oraz egzaminu państwowego potwierdzającego uzyskane uprawnienia HDS, który organizuje Urząd Dozoru Technicznego. 

Szkolenie na operatora żurawi przeładunkowych obejmuje omówienie budowy urządzenia, dostarczenie ogólnych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Praktyczna część zajęć ma na celu naukę kursanta obsługi urządzenia z wykorzystaniem prawdziwego żurawia samochodowego. Ćwiczenia te w pełni oddają więc specyfikę pracy i dokładnie przygotowują uczestnika kursu do zdania egzaminu państwowego. Podczas szkoleń dostarczana jest również wiedza z zakresu zabezpieczenia ładunku, czynności pomocnych przy pracach rozładunkowych i załadunkowych oraz dozoru technicznego prac.

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat również musi spełnić określone warunki. Osoba ubiegająca się o te uprawnienia musi osiągnąć pełnoletni wiek. Dodatkowo powinna mieć minimum podstawowe wykształcenie, obowiązkowe jest również posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B. Po spełnieniu wszystkich tych podstawowych warunków, odbyciu szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz zaliczenia egzaminu osoba ubiegająca się może uzyskać uprawnienia HDS na obsługę żurawi.

Zdobycie takiego certyfikatu uprawnia kursanta do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego, który może być wykorzystywany do przeładunku towarów nawet do 16 ton masy. Znajduje on szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie, transporcie ciężkim, jak również branży rolniczej czy leśnictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *