Profesjonalne usługi w zakresie BHP

strefa blogowa

Profesjonalne usługi w zakresie BHP

Bez względu na wielkość zakładu pracy, każdy pracodawca zatrudniający pracowników, winien jest stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli w skrócie BHP. Normowane są one przez Kodeks Pracy, a w przypadku większych podmiotów dodatkowo przez regulaminy wewnętrzne. niektórzy pracodawcy realizują politykę BHP w ramach własnych zasobów kadrowo-organizacyjnych, inni z kolei korzystają z usług BHP, oferowanych przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty zewnętrzne.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Kluczowymi zadaniami pracodawcy w obszarze BHP są m.in. zapewnienie warunków pracy, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny higieniczny, dbałość o przestrzeganie przepisów i zasad BHP, wydawanie poleceń usuwania uchybień oraz kontrola ich realizacji, odpowiednie reagowanie na potrzeby w zakresie BHP czy też realizacja rozwoju polityki zapobiegania wypadków przy pracy czy rozwoju chorób zawodowych.

Pracodawca winien zwracać szczególną uwagę na prace osób niepełnosprawnych, młodocianych oraz kobiet, zwłaszcza będących w ciąży oraz karmiących dzieci.

Profesjonalne usługi BHP

Korzystanie z zewnętrznego outsourcingu BHP jest niezmiennie od lat popularną metodą na zapewnienie danej firmie właściwego funkcjonowania w tej wymagającej a niekiedy mocno specjalistycznej dziedzinie.

Dlatego warto skorzystać z szerokiego wachlarza usług BHP, który może obejmować m.in.:

  • nadzór nad jakością warunków pracy,
  • wstępne i okresowe szkolenia BHP,
  • szkolenia dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz dla uczniów realizujących praktyki zawodowe,
  • analizę i ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk,
  • opracowanie dokumentacji powypadkowej, obejmującej sytuacje wypadków w pracy i w drodze do pracy,
  • tworzenie instrukcji postępowania w zakresie BHP,
  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób pełniących funkcje kierownicze.
    Jak wybrać dobrego dostawcę usług w zakresie BHP?

Najlepszym weryfikatorem jakości usług jest rynek. Jeśli firma działa na nim przez długi czas i ma długą listę realizowanych projektów zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego, to spokojnie możemy skorzystać z jej usług. Jedną z takich na Mazowszu jest Ośrodek Edukacyjny BHP dla Ciebie.

Firma działa z sukcesem od 1996 roku. Należy do grona laureatów Polskich Orłów Biznesu. Ośrodek prowadzi także własną działalność wydawniczą w tematyce BHP. Współpracuje z Ośrodek współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Strażą Pożarną oraz z szkołami uczelniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *