O mieszkaniach

strefa blogowa

O mieszkaniach

Mieszkaniami nazywamy zespoły mieszkalnych pomieszczeń, które spełniają pewne określone w przepisach prawnych warunki. Do tych warunków należą przede wszystkim posiadanie odrębnego wejścia, wydzielenie za pomocą stałych budowlanych przegród, a także zapewnianie warunków umożliwiających stałe przebywanie ludzi. Istnieją różne typy mieszkań. Najczęściej spotykanym jest typ spółdzielczy, który obejmuje niemal każde mieszkanie w Krakowie.

Mieszkania spółdzielcze oddawane są do użytku przez spółdzielnie mieszkaniowe członkom takich spółdzielni. Niegdyś większość mieszkań stanowiły mieszkania komunalne, jednakże obecnie spotyka się je raczej rzadko. Charakteryzują się one tym, że buduje się je za pieniądze zaczerpnięte z gminnego budżetu. Obecnie są to najczęściej lokale socjalne.

Od jakiegoś czasu mieszkania na sprzedaż w Krakowie coraz częściej mają charakter społeczno-czynszowy. Oznacza to, że są one fundowane przez towarzystwa społecznego budownictwa i wspierane przez fundusze państwowe w ramach różnych projektów. Można się także spotkać z mieszkaniami, które są docelowe przeznaczone do sprzedawania i wynajmowania. Do tej kategorii zalicza się takie mieszkania, które realizuje się w celu osiągnięcia zysku.

Najczęściej zajmują się tym instytucjonalni inwestorzy. Ich rolę pełnią różne podmioty gospodarcze, jak na przykład gminy, spółdzielnie, czy deweloperskie przedsiębiorstwa. Nie należy mylić zwykłych mieszkań z apartamentami. Tym terminem określane są mieszkania wielopokojowe charakteryzujące się bardzo wysokim standardem, które przeznaczone są dla jednego użytkownika w hotelu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *