Metody selekcji pracowników

strefa blogowa

Metody selekcji pracowników

Czemu służy proces rekrutacji i selekcji pracowników? Oczywiście wybraniu najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Ale jak to zrobić? Które metody selekcji są najskuteczniejsze i gwarantują znalezienie właściwych pracowników, spełniających kryteria danej posady i potrzeb firmy? Przyjrzyjmy się trzem z nich.

Zacznijmy od analizy CV. Niewątpliwie jest to najbardziej powszechna metoda. Ale czy to oznacza, że jest najbardziej skuteczna? Jakie są jej zalety? Dzięki CV możemy odrzucić tych kandydatów, którzy nie spełniają wymogów (np. odpowiedniego wykształcenia czy doświadczenia), przyjrzeć się ich dotychczasowej karierze zawodowej i wyciągnąć pierwsze wnioski na ich temat. Sam sposób napisania CV może nam już coś powiedzieć o osobowości kandydata, np. czy jest dokładny. Jakie więc widzimy wady tej metody? Po pierwsze, nasze wnioski trzeba sprawdzić na dalszych etapach. Nie mamy też pewności czy wszystkie zawarte informacje są autentyczne (czy np. nie są trochę ubarwione). Co więcej, skuteczność CV ocenia się tylko jako przeciętną.

Rozmowa kwalifikacyjna to kolejna metoda, która cieszy się dużą popularnością. Przeprowadzenie wywiadu z kandydatem daje nam szansę na zapytanie go o wszelkie interesujące nas aspekty i wymianę informacji. To też szansa, by ocenić jak radzi on sobie w sytuacjach stresowych, czy w kontakcie z innymi. Niestety jest to metoda czasochłonna, a co więcej często subiektywna. Alternatywą dla wywiadu przeprowadzanego w sposób tradycyjny może być wywiad behawioralny lub sytuacyjny (lub oba na raz). Pierwszy z nich odnosi się do przeszłości (poprzedniej pracy). Dzięki temu możemy poznać jak kandydat zachowywał się w konkretnych zadaniach czy sytuacjach. Drugi z kolei dotyczy przyszłości, a zadaniem potencjalnego pracownika jest ustosunkowanie się do sytuacji, z którymi może się spotkać w nowym miejscu pracy. Daje nam to pewien obraz osoby, jednak nie zawsze daje się to tak łatwo przełożyć na rzeczywistość, z którą przyjdzie się zmierzyć w danej firmie.

Inną metodą, która pozwala na selekcję kandydatów są referencje. Najczęściej dotyczą one ostatniego miejsca pracy. Dzięki nim możemy uzyskać potwierdzenie co do informacji, które przekazała nam o sobie dana osoba, ale też przyjrzeć się temu, jak oceniał ją jej poprzedni pracodawca. Dowiadujemy się z nich o poziomie zaangażowania i motywacji do wykonywania obowiązków, a także sposobach współpracy z innymi – czy to pracownikami, czy też klientami. Niestety nie zawsze referencje są wiarygodnym źródłem informacji. Raczej nikt nie pokaże nam takich, które stawiają go w złym świetle.

Wymienione metody selekcji kandydatów to oczywiście nie wszystkie możliwe sposoby, by lepiej poznać kandydatów na dane stanowisko, jednak niewątpliwie są one najbardziej popularne. Warto w tym miejscu wspomnieć o innych opcjach, a więc o narzędziach psychologicznych (np. testy osobowości) czy też próbkach pracy. To, jaką metodę wybierzemy w dużej mierze zależy od naszych preferencji, możliwości (chociażby finansowych) oraz wymagań danego stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *