NARZĘDZIA ANALITYCZNE I RAPORTOWE W FIRMIE. KRÓTKI PRZEGLĄD

strefa blogowa

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I RAPORTOWE W FIRMIE. KRÓTKI PRZEGLĄD

Znaczenie narzędzi analitycznych i raportowych we współczesnym biznesie

W dzisiejszych czasach każda działalność biznesowa opiera się na wykorzystywaniu ogromnej liczby różnorodnych i dotyczących bardzo wielu aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa danych – ich rola wzrasta wraz z postępującą informatyzacją oraz procesami, które nazywa się „cyfrową transformacją”. Nad całym tym bogactwem trzeba w jakiś sposób zapanować po to by mogło służyć rozmaitym biznesowym celom – w tym celu zaś używa się narzędzi analitycznych i raportowych. Dzięki raportom możemy ujrzeć zebrane dane jako spójną całość, która dostarcza nam jasnego obrazu sytuacji w firmie, a analiza zgromadzonych informacji pozwala lepiej poznać i zrozumieć palące potrzeby i wyzwania przed którymi stoi nasza organizacja. Niniejszy tekst zawiera przegląd najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi analitycznych i raportowych, z którymi warto się bliżej „zaprzyjaźnić”.

  1. MS Excel:

Stworzony przez Microsoft arkusz kalkulacyjny Excel jest znany chyba każdemu – obecny na rynku od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zdobył szturmem firmy oraz instytucje publiczne na całym świecie, które wykorzystują go przedstawiania danych liczbowych w formie tabelarycznej. Program posiada liczne wbudowane formuły i funkcje umożliwiające tworzenie analiz, raportów, wykresów oraz wizualizację danych. Pozwala na półautomatyczne powielanie tworzonych formuł przy zastosowaniu różnych opcji adresowania; adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. Wykorzystuje również tabele przestawne, które filtrują, wybierają i przestawiają kolumny i wiersze z danymi aby uzyskać w ten sposób inny układ danych. W MS Excel można również przeprowadzać bardziej zaawansowane operacje z zakresu Business Intelligence. Obecne w Excelu dodatki i technologie takie jak Power Pivot, Power Query albo Power View służą do tworzenia rozbudowanych modeli danych i zestawiania ich dużych ilości pochodzących z różnych źródeł, odnajdowania, łączenia i uściślania źródeł danych, a także do eksplorowania, wizualizowania i prezentowania danych. Kolejnym ważnym narzędziem, które pojawia się w Excelu, jest DAX (Data Analysis Expressions), funkcyjny język wyrażeń i zapytań za pomocą którego można tworzyć kolumny obliczeniowe, doskonalić modele oraz wykonywać jeszcze inne zadania.

  1. MS Power BI:

MS Power BI to służąca do analizy biznesowej usługa, która, jak sama nazwa wskazuje, zawiera narzędzia Business Intelligence i która oferuje szersze możliwości niż Excel. Można z niej korzystać jak z osobnej aplikacji bądź z wersji dostępnej w chmurze. Analizy przeprowadzane dzięki Power BI zapewniają szczegółowe i ważne przy podejmowaniu biznesowych decyzji informacje na temat interesujących nas aspektów działalności organizacji. Również tu występują narzędzia do zapytań o dane (Power Query), modelowania danych (Power Pivot), analiz oraz prezentacji (Power View i Power Map), a także język DAX, który pozwala doskonalić modele. Power BI przydaje się specjalistom z różnych obszarów – analitycy mogą uzyskiwać i udostępniać szczegółowe informacje w bardzo krótkim czasie oraz tworzyć interaktywne wizualizacje na podstawie wielu źródeł danych, informatycy upraszczają zarządzanie, zapewniają zgodność i bezpieczeństwo danych oraz obniżają koszty implementacji, z kolei deweloperzy mogą skracać czas programowania przy użyciu wielu dostępnych opcji automatyzacji oraz osadzać interaktywne wizualizacje danych na dowolnych urządzeniach i w dowolnych aplikacjach. Przetwarzanie danych poprzez tabele i wykresy jest w MS Power BI szybsze niż w Excelu, program umożliwia również obsługę dużo większych zbiorów niż w przypadku aplikacji omawianej w poprzednim punkcie. Obsługiwane dane z łatwością da się pobierać z bardzo różnych źródeł zewnętrznych.

  1. MS Access:

MS Access to wchodzący w skład pakietu MS Office system obsługi relacyjnych baz danych. Umożliwia ich bezpieczne i spójne przechowywanie, tworzenie raportów z danych importowanych z różnych źródeł (przykładowo – z Excela, MS Word albo pliku .txt), zbieranie i konsolidowanie różnorodnych informacji. Tak samo jak Power BI, MS Access służy do przeprowadzania operacji większych i o większym stopniu złożoności niż te, do których nadaje się Excel, a wszechstronne narzędzia projektowania pozwalają tworzyć własne aplikacje bazodanowe. Obecny w MS Access język Visual Basic for Applications automatyzuje procesy i przydaje się przy dostosowywaniu niestandardowych aplikacji do potrzeb firmy i jej klientów. W MS Access obowiązują także kwerendy – zapytania wyciągające z bazy informacje w konkretnym momencie interesujące dla korzystającego z programu użytkownika. Przyspiesza i ułatwia to prace, pozwalając uniknąć formatowania i sortowania danych. Dane z MS Access można także eksportować do Excela, Worda, PDF czy HTML.

  1. Crystal Reports:

Crystal Reports jest narzędziem programistycznym, które obecnie należy do znanego producenta oprogramowania SAP. To zaawansowany generator zapytań do baz danych oraz raportów, przydatny nie tylko dla programistów i informatyków, ale również menedżerów, analityków czy księgowych. Generowane w Crystal Reports tabele da się ze sobą łączyć, źródła danych, które obsługuje program, mogą zaś być bardzo różne – obsługiwane źródła to bazy danych takie jak m.in. MS Access, MS SQL Server czy MySQL, arkusze kalkulacyjne w rodzaju MS Excel, pliki tekstowe, pliki XML czy źródła innego rodzaju. Jako narzędzie graficzne Crystal Reports umożliwia bardzo szybkie i proste projektowanie zaawansowanych projektów graficznych. CR dysponuje własnym językiem ze składnią BASIC oraz łączonymi dynamicznie bibliotekami. Prosty i intuicyjny interfejs w Crystal Reports znacząco ułatwia tworzenie raportów, ich język może zaś być spersonalizowany i dostosowany do konkretnego użytkownika czy klienta. Crystal Reports można również zintegrować z platformą BI Business Objects – takie połączenie oznacza możliwość automatycznej generacji raportów okresowych do takich najpopularniejszych formatów jak PDF albo Excel, a także ich automatyczną dystrybucję na adresy e-mail bądź serwery zewnętrzne.

Kluczowe z kluczowych narzędzi

Powyższy przegląd kilku narzędzi analitycznych i raportowych nie wyczerpuje oczywiście listy występujących na rynku produktów i funkcjonalności, które pomagają firmom w zadaniach związanych z analizą biznesową, raportowaniem i przetwarzaniem danych. Przedstawione tutaj narzędzia należą jednak do najbardziej uznanych i najczęściej wykorzystywanych, ich znajomość jest zatem potrzebna wszystkim organizacjom, które nie chcą zaniedbywać tak istotnego obszaru swojej działalności.

Sprawdź ofertę szkoleń w Altkom Akademia https://www.altkomakademia.pl/kategorie-szkolen/analityczne-i-raportowe-narzedzia/.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *